Krzysztof Zyblewski  

Krzysztof Zyblewski

W Programie Trzecim od 2011 roku.

Przygotowuje oraz przedstawia "Serwis Trójki".