Anna Zaleśna-Sewera  

Anna Zaleśna-Sewera

W Programie Trzecim od 2007 roku.

Przygotowuje oraz przedstawia "Serwis Trójki".