Bożena Sarnowska

Była sekretarzem i wicedyrektorem Radia Bis. Pracowała w portalu Polskieradio.pl.

W Programie Trzecim od 2016 roku.

Przygotowywała audycję "1939 - a więc wojna".

Jest Sekretarzem Programu Trzeciego.