Bożena Sarnowska

Była sekretarzem i wicedyrektorem Radia Bis. Pracowała w portalu Polskieradio.pl.

W Programie Trzecim od 2016 roku.

Jest Sekretarzem Programu Trzeciego.