Anna Regulska

W Programie Trzecim jest technikiem dźwięku. Realizuje nocne audycje.