Elżbieta Malinowska

W Programie Trzecim jest realizatorem dźwięku.

W 2012 roku została odznaczona Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.