Piotr Łodej  

Piotr Łodej

W Programie Trzecim od 2002 roku.

Przygotowywał oraz prowadził audycje "Trójka budzi ludzi", "Trójkowy budzik" (w tym "Powitanie dnia", "Kalendarium Trójki", "Wiadomości z dróg", "Przegląd prasy"), "Radionawigator Trójki", "Zapraszamy do Trójki", "Raport smogowy w Trójce". Pełnił dyżur telefoniczny w porannej audycji "Zapraszamy do Trójki".

Obecnie przygotowuje oraz prowadzi audycję "Trójka do trzeciej".

Popularny "Budzik".