Katarzyna Fürst-Wojtkowska

W Programie Trzecim od 2018 roku.

Jest realizatorem dźwięku.