Pomyłki, przejęzyczenia, dowcipne komentarze

O tym, jak trudna jest praca dziennikarza, można się przekonać słuchając poniższych wypowiedzi byłych i obecnych dziennikarzy Programu Trzeciego. Są to starannie wyselekcjonowane pomyłki, przejęzyczenia, dowcipne komentarze, a czasami niezamierzone sytuacje, które miały miejsce w trójkowym studiu. Przytoczone wpadki nie mają być próbą ośmieszania dziennikarzy, mają za zadanie uzmysłowić, jak trudną - szczególnie na żywo - jest praca radiowca. Niniejsze sytuacje znakomicie podsumowuje wypowiedź Marka Wałkuskiego.


F I J T