Archiwalne sygnały audycji

Śniadanie międzykontynentalne

  Sygnał audycji


Śniadanie w Trójce

  Sygnał audycji

  Sygnał audycji ("salon polityczny")

  Sygnał audycji ("salon myśli")

  Sygnał audycji ("salon prasowy")


Świat kultury

  Sygnał audycji

  Dżingiel


Świat z lotu Drozda

  Sygnał audycji

  Dżingiel


Świat zwariował

  Sygnał audycji

  DżingielŚ