Archiwalne sygnały audycji

IMA - Ilustrowany Magazyn Autorów

  Sygnał audycji


Informator ekonomiczny

  Dżingiel (wersja 1 - Snow White And The Seven Dwarfs "Heigh-Ho")

  Sygnał audycji (początek audycji)

  Dżingiel (wersja 2)

  Sygnał audycji (koniec audycji)


ITR - Ilustrowany Tygodnik Rozrywkowy

  Sygnał audycjiI