Dyrekcja

Dyrektor Programu Trzeciego:
Wiktor Świetlik

Wicedyrektorzy Programu Trzeciego:
Mariusz Cieślik
Tomasz Kowalczewski

Sekretariat Programowy Trójki:
kierownik: Bożena Sarnowska
zastępca: Adam Sobieraj

Redakcja Muzyczna Programu Trzeciego:
kierownik: Piotr Metz

Redakcja Sportowa Programu Trzeciego
kierownk: Tomasz Gorazdowski

Dział Promocji Programu Trzeciego:
tel.: +48 22 645 56 05
e-mail: promocja.trojki@polskieradio.pl

Dział Finansów Programu Trzeciego:
tel.: +48 22 645 55 14
e-mail: finanse3@polskieradio.pl

Sklepik z pamiątkami:
tel.: +48 22 645 58 16

Program Trzeci Polskiego Radia:
ul. Myśliwiecka 3/5/7
00-977 Warszawa
tel.: +48 22 333 33 33