Grażyna Dobroń  

Grażyna Dobroń Urodziła się w 1954 roku w Warszawie.
Z wykształcenia polonistka.
W Trójce od 1981 roku.
Zajmuje się sprawami poprawy zdrowia i jakości życia. Prowadziła audycje: "Przychodzi Dobroń do lekarza", "Zdrowym być", "Dobre wychowanie", "Dobronocka".
Obecnie przygotowuje oraz prowadzi audycję "Instrukcja obsługi człowieka".
Wydała firmowaną swoim nazwiskiem książkę pt. "Na okrągło zdrowym być".
Jest laureatką prestiżowej nagrody w konkursie organizowanym przez Międzynarodowy Uniwersytet Radiowo-Telewizyjny działający pod patronatem Radio France, a także została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi. W 2012 roku została odznaczona Złotym Medalem za Długoletnią Służbę. W 2013 roku otrzymała tytuł Pozytywnej Egoistki - za budzenie w słuchaczach świadomości oraz inspirowanie ich do stawania się lepszymi ludźmi.

Program Trzeci Polskiego Radia
ul. Myśliwiecka 3/5/7
00-977 Warszawa
tel.: +48 22 333 33 33