Program alternatywny

Sygnał audycji     (wersja 1)

Sygnał audycji     (wersja 2)

Dżingiel     (wersja 1)

Dżingiel     (wersja 2)

Dżingiel     (wersja 3)

Audycja muzyczna, w której prezentowana jest muzyka alternatywna, często młodych wykonawców, nieznanych szerszemu gronu odbiorców.

Na antenie Programu Trzeciego od 2005 roku.

Emisja: środa, czwartek od godziny 19:08 do 20:50.

Prowadzenie: Agnieszka Szydłowska.

Adres do korespondencji: alternatywny@polskieradio.pl