Klub Trójki

Sygnał audycji  

Dżingiel  

Sygnał audycji     ("Europejski klub Trójki")

Audycja publicystyczna o tematyce społeczno-kulturalnej, w której prowadzone są rozmowy na dany temat ze specjalistami w danej dziedzinie. Ważnym elementem audycji są słuchacze, którzy biorą aktwny udział w audycji.

Na antenie Programu Trzeciego od 1983 roku.

Emisja: od poniedziałku do czwartku od godziny 21:08 do 22:00.

Prowadzenie: Katarzyna Borowiecka, Dariusz Bugalski, Grzegorz Górny, Piotr Legutko, Monika Małkowska, Tomasz Rożek, Piotr Semka.

Adres do korespondencji: klub@polskieradio.pl